Choď na obsah Choď na menu
 


Slovník pojmov

Na úvod len niektoré vybrané pojmy, slengy a výrazy používané záklaďákmi práve pri službe na sále vo VÚ 8060 STOD. Niektoré majú vyslovene špecifický charakter, typický len pre vojsko PVOS a VS (sál) a kresličov, iné sú všeobecne používané. Ak Vás akékoľvek ešte napadnú, ktoré tu nie sú uvedené, pokojne nám ihc pošlite na mail: jojo.vasko@gmail.com a my ich doplníem.

 

Salakuška - krycí volací znak, ktorý VÚ 8060 používal v spojení s ostatnými útvarmi a jednotkami v éteri. Tento výraz inak nemá nijaký relevantný význam, ide o druh morskej ryby.

Dispo Saly - skrátený názov vyčítača (dispečera a obsluhy Meteora). 

PVOS - protivzdušná obrana štátu, skratka používaná pri označení druhu vojska.

Sklomrd - hovorové označenie funkcie pátrač kreslič, podľa ČVO (číslo vojenskej odbornosti) 660.

Polročák - vojak ZVS, ktorý bol na vojne menej než 6 mesiacov.

Mazák - vojak po povýšení do stavu mazáckeho po uplynutí jedného roka vojny, ak nešlo o bonzáka.

Bonzák - donášač, ktorý lampasákom donášal na záklaďákov.

Suprák - vojak základnej služby po uplynutí 1,5 roka z dvojročnej vojenskej služby.

Zobák - mladý vojak po nástupe na ZVS (základná vojenksá služba), tento stav trval až do jedného roka na vojne.

Bufet - občerstvenie a jedlo pre mazákov, ktoré pripravovali zobáci.

Žltá tzužka (ceruzka) - hlavný bojový nástroj pátrača kresliča, ktorým krelisli na planžety zobáci.

Biela tižka (ceruzka) - hlavný bojový nástroj pátrača kresliča, ktorým kreslili na planžet mazáci a supráci. 

Handrička - ústrižok handry, ktorá sa používala na zotieranie planžetov po vykonaní zákresu. 

Laple - sluchátka, ktoré mali kresliči na ušiach a do ktorých im vyčítači zadávali polohy pre zakresľovanie aktuáclnej situácie vo vzdušnom prietore na planžety.

Planžet - dvojité pleksisklo, kde bola mapa ČSSR so sieťou súradníc do ktorých sa zapisovala a zakreslovala situácia vo vzdušnom prietore.

Druhy planžetov na VÚ 8060 STOD - Maják, Dýšina, Vozduchy, Veľký planžet, Stredný planžet, Meteor

Vyčítač - vojak ZVS, ktorý sedel pred planžetmi a zadával kresličom údajoe o polohe lietadiel, pričom im dával 3 krát do jednej minuty hlásenie na každý cieľ. jedno hlásenie obsahovalo v štruktúre 17 číslic. V tom boli obsiahnuté údaje o charaktere cieľa, jeho výške, rýchlosti, o čase polohy v minutách (u SR 71 sa zadávali polihy každých 30 sekúnd).

Letovod (modráci) - bávalí letci (nosili modré lampasy na nohaviaciach), ktorí navádzali pohotovostné lietadlá a vrtuľníky, ktoré nalietavali na hranicu pri podozrení z narušenia vzdušného priestoru ČSSR.

Operačný dôstojník (dozorujúci dôstojník) - sedel pred planžetmi a kontroloval aktuálnu situáciu vo vzdušnom priestore ČSSR a zadával pokyny pre vzlet pohotovostných lietadiel a vrtuľníkov, ktoré mali za úlohu chrániť štátnu hranicu pred narušením vzdušným neprieteľom (kód 81). 

Operátor - operátor rádiolokátora (na VÚ 8060 boli lokátory pod krycím názvom: Hačava, Oborona, Dýšina, Hrašovík, Maják - diaľkomery a výškomer Štrba PRV-9). ČVO 661 alebo ČVO 580 - starší operátor.

Dýšina - rádiolokátor stredného dosahu P-37 (diaľkomer), dislokovaný nad kameńolomom a nad rotzou A a B vo VÚ STOD. Veliteľ stanoviska v rokoch 1985 - 1987 Matula.

Hačava - rádiolokátor ďalekého dosahu P-14 (diaľkomer), dislokovaný mimo útvaru VÚ 8060 na kopci smerom k obci Kotovice a Nový. Išlo o najväčší lokátor v tom čase (1964-1991), ktorý vojská Varšavskej zmluvy používali. 

Hrašovík - rádiolokátor malého dosahu P-15 (diaľkomer), dislokovaný tiež v blízkosti VÚ 8060 medzi objektom VS a objektom Hačava.

Sál - veliteľské stanovisko umiestnené v samostatne stráženom prietore s kontrolovaným vstupom, kde mali prístup len vojaci zaradení na tomto pracovisku, letovodi, spojári, operátori, vyčítačí, krešliči a pod.

Navádzacie stanovisko (NS-2) - samostatné pracovisko v zadnej časti VS (veliteľského stanoviska), kde sa kreslila situácia na planžete so zakreslenými vojskovými hláskami, ktoré zadávali polohy pre zakreslenie letu vozduchov (vrtuľníkov), inak nazývaných ako tzv. nizkoletiace ciele.

Samechov - mobilné veliteľské navádzacie pracovisko, ktoré bolo prepojené na rádiolokátory pre získavnaie údajov a sledovanie aktuálenj sitácie vo vzdušnom priestore ČSSR.

Farebná hudba - cvičenie prezlekania zobákov do jednotlivých odevov (pažamo, plná poľná, uniforma a pod.).

Plyn - povel pre nasadenie plynových masiek.

Buzerák - (alebo tiež buzer pľac) prietosr uprostred VÚ 8060 medzi rotami A a B, kde sa konali nástupy celého útvaru a vojakov, ktorí v ňom slúžili.

Zamálisti - mazáci, ktorí to mali menej než za 1 rok do civilu.

Za málo - menej ako 1 rok do civili, výraz používaní mazákmi pre označenie, že už sa chýli odchod do civilu. 

Humusárka - hovorový, slengový výraz pre ubytovaciu miestnosť vojakov základnej služby slúžiacich na VS VÚ 8060 STOD.

Čerevný kútik (rudý koutek) - miestnosť určená ako odpočívareň pre obsluhu VS (pracovnú zmenu vojakov z povolania).

Lykusák - hovorové označenie pre drevenný prízemný domček typu K-20, ktorý bol pomaľovaný maskovacími vzormi a od r. 1968 do r. 1994 slúžil vo VÚ 8060 STOD ako sídlo velitešského stanoviska. V súčasnosti je tento objekt už zbúraný a neexistuje, zachovali sa len historické fotografie.

Bojovák - bojový útvar - ptril medzi ne i VÚ 8060, ktorý zabezpečoval ochranu štátnej hranice v jej vzdušnom priestore.

Hlasák - (daj to na "hlasák") inak tiež interkom - išlo a hlasitý odposluch cez reproduktor umiestnený v plechovej predtým v drevennej skrinke.

Meteor - planžet na ktorom bola zakresľovaná aktuálna situácia počasia na vybraných letiskách, zadávala sa každú jednu hodinu pravidelne. Informácie slúžili pre operačného dôstojníka a letovodov pre prípadný vzlet pohotovostných lietadiel a vrtuľníkov. 

Výfuk - hanlivé označenie pre vojaka z povolenia, ktorého vojaci základnej služby neznášali.

Krutí hora - vysunuté pracovisko spojárov neďaleko od VÚ 8060 medzi VS, Dýšinou a Hačavou. Inak obavkyle tam bývaly neskutočné žúrky a lampasáci sa tam veľmi ani neodvažovali chodiť.