Choď na obsah Choď na menu
 


Túto stránku venujeme všetkým chlapcom, ktorí boli na základnej vojenskej službe vo VÚ 8060 STOD, kde pôsobili ako operátori, kresliči alebo na rote, hláskach, alebo lokátoroch ako vojaci základnej služby.  Tento web má za úlohu ľudí spájať na báze príslušnosti k určitej skupine ľudí, konkrétne ľudí, ktorí v rokoch 1985-1987 slúžili v ČSĽA ako vojaci záklaďáci a plnili si občiansku povinnosť pri obrane vlasti. Okrem záklaďákov venujeme túto stránku aj "furťákom", na niektorých spomíname, na niektorých v dobrom, na iných už len s úsmevom, preto akí boli a ako sa prejavovali. Bránili sme socialistické zriadenie pred imperializmom a zahnívajúcim kapitalizmom, ktorí v súčasnosti reálne žijeme.

1. stretávka po 27ich rokoch spoločné foto - 29.-31.8.2014 Valašská Bysťřice 

sdc16446.jpg

Konala v prekrásnom prostredí Beskýd. Ďakujeme za vytvorenie príjemného prostredia vedúcej Penziónu na Hřišti pani Petruželovej a spolubojovníkovi Jardovi Cábovi. Poďakovanie patrí Jozefovi Vaškovi, ktorý po vyše 27 rokoch inicioval a zorganizoval celé podujatie.

                                                                                                 
Horný rad zľava: Marcel Adamec (náš pošťák na rote), Roman Přibyl (operátor P-37), Ľubomír Jambrich (kreslič), Milan Strnad (kreslič), Stredný rad zľava: Jozef Vaško (kreslič), Jaroslav Cáb (kreslič), Zbyněk Šnajdr (kreslič). Spodný rad: Jiří Zatloukal (kreslič)

Stretávky sa nemohli z dôvodu úrazu zúčastniť Ľubomír Delič a Vladimír Klačanský, ktorý má zasa pracovné povinnosti v Nórsku. Veríme však, že na najbližšom termíne sa už aj s nimi uvidíme a opäť si zaspomíname na staré dobré časy v kruhu priateľov a v dobrej nálade pri výbornom guláši, fajnovom šnapse a vychladenom pivku. 

2. stretávka po 30tych rokoch spoločné foto: 11.-13.8.2017 Farma Lišice  

img_20170812_200603.jpg

Ďakujeme za organizáciu a prípravu Jožkovi Vaškovi a     Milanovi Strnadovi. Chlapcom za to, že prišli, na fotke chýba Zbyněk Šnajdr, ktorý musel skôr odísť. Tentoraz sme boli na Farme Lišice, kde sme to spojili aj s lovom rýb, nádherné prostredie, príroda, voda a super partia.

 

Horný rad zľava: Roman Přibyl (operátor P-37), Milan Strnad (kreslič ČVO 660), Ľubomír Delič (Rota B, strojník), Jozef Vaško (kreslič, ČVO 660), Roman Melezínek (vyčítač, ČVO 641),  Dolný rad: Jaroslav Cáb (kreslič, ČVO 660), na fotke chýba Zbyněk Šnajdr (kreslič) z rodinných dôvodov musel predčasne odísť.

Je to moc fajn sa po rokoch stretnúť s bývalými spolubojovníkmi, vtedy sme mali 18-21 rokov a dnes sú z nás páni "v najlepších rokoch". Vieme si vážiť život, priateľov a každú príjemnú chvíľu prežitú v kruhu priateľov. O to viac, ak s tými priateľmi máme na čo spomínať, aj keď sme to prežívali takmer pred viac ako štvrťstoročím v inej dobe a za iných okolností, než dnes reálne vládnu, ale taký je život a ten nás všetkých vďaka Bohu stále baví. 

Dnes na tieto zašlé časy spred 30 rokov spomíname s úsmevom. Bránili našu vlasť ČSSR pred tým, v čom  dnes reálne žijeme zahnívajúci kapitalizmus a rozpínajúci sa imperializmus. Armády SR a ČR ako nástupkyne ČSĽA sú dnes obe žiaľ súčasťou NATO pred ktorým sme vtedy bránili republiku. Ide o jeden z paradoxov doby po roku 1989.

30082014087.jpg

V okolí Valašskej Bystřice sú prekrásne lesy a príroda, rástlo veľa húb a aspoň jeden ilustračný obrázok za všetky. Vďaka znalcovi domáceho prostredia sme nachádzali krásne miesta s nádhernými hubami a tešili sme sa z plných košíkov. 

Pri tejto príležitosti si s vďakou spomíname na kpt. Jana (Honzu) Noska, ktorý keď v noci nič nelietalo, tak zašiel za nami za planžety a rozprávali sme sa. V tom čase mal kpt. Nosek 28 rokov a bol nám asi vekovo najbližšie zo všetkých operačných dôstojníkov na VS-e (sále). Žiaľ podľa údajov, ktoré mi Martin Káňa (autor knižky "Volací znak Salakuška"), poslal, tak kpt. Jan Nosek zomrel na rakovinu dňa 30.7.2004. Česť jeho pamiatke, s úctou spomíname.

img_20170812_121611.jpgStretávka 2017 sa konala na súkromnej farme Lišice, kde sme mali celý objekt len pre seba aj s lovom rýb a v susedstve bola obora plná danielej zveriny (26 ks). Okrem iného sme aj lovili nielen ryby, ale aj udicu, čo majiteľ označil, že nebolo ojedinelé. Prostredie bolo nádherné, nabilo nás pozitívnou energiou a oddýchli sme si. 

Záverom ďakujem všetkým chlapcom, ktorí napriek rôznym povinnostiam, merali dlhú cestu, aby sa mohli stretnúť. Neváhali napriek povinnostiam a rodinám si nájsť čas i chuť prísť. Dnes vieme, že to stálo za to a ešte dlho budeme spomínať na príjemné spoločne strávené chvíle. Bolo nám spolu fajn a pozitívnym zistením je i vedomie, že stále si máme čo povedať aj po rokoch. 

SR-71 Blackbird

Špionážne lietadlo SR-71 Blackbird sa v pravidelných intervaloch objavovalo pri hraniciach so SRN. Nalietavalo na ŠH zo severu od Baltického mora a kopírovalo hranice NDR a ČSSR alebo nalietavalo z juhu od Regensburgu, kde keď sa točilo v smere na ŠH s ČSSR, tak sme počuli pre neho typický zvukový efekt.

V tej chvíle sme na sále vedeli, že tz. slengovo ESERKO sa blíži a mladého kresliča od planžetu sme okamžite striedlai, aby nedošlo k chybnému zákresu. Lietalo na výške cez 20 km a dosahovalo rýchlosť cez 3 machy.

ESERKO (SR 71 Blackbird) zadával vyčítač dva krát do minúty a bolo jedinou výnimkou pri zakresľovaní jeho polohy na planžete, nakoľko polohy všetkých vzdušných cieľov sa zakresľovali výlučne jedenkrát do minúty. Dôvodom bola jeho vysoká rýchlosť (vyše 3 MACHY) a rozsah mapovania rozsiahleho územia vtedajšieho západného okruhu vojsk Varšavskej zmluvy (vyše 155 tisíc km2 za určitý časový interval letu). 

VÝZVA :

ak máte kontakty, alebo ste boli v Stode v rokoch 1985-1987 na ZVS, prípadne máte záujem o účasť na stretku v budúcnosti, privítame, ak sa ozvete a dáte o sebe vedieť na moje kontakty.